O mnie


Wykonuję zawód prawnika z pasją i zaangażowaniem od 2007 roku. Praktykę zawodową poprzedziły studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie w Liege (Belgia). Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i jako radca prawny prowadzę kancelarię w centrum Katowic.


Praktyka zawodowa


Pracę w zawodzie prawnika rozpocząłem od razu po zakończeniu studiów. Pracowałem w departamentach prawnych w SKOK-ach i bankach komercyjnych. Następnie otworzyłem własną kancelarię radcy prawnego.  Największe doświadczenie zawodowe pozyskałem w zakresie prawa cywilnego, spółdzielczego, finansowego. Dużą satysfakcję sprawia mi reprezentacja klientów przed sądami w sporach z instytucjami finansowymi (spory dotyczące umów pozyczek, kredytów, w tym tzw. sprawy frankowe). Moimi klientami są osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa. Zajmuję się doradztwem prawnym, opracowywaniem dokumentów wewnętrznych i umów, wydawaniem opinii prawnych, negocjowaniem z imieniu klientów, zastępstwem przed sądami, organami ścigania, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej. Prowadzę w sądach powszechnych procesy cywilne, bronię klientów w sprawach karnych, reprezentuje ich przed sądami administracyjnymi i przeprowadzam postępowania upadłościowe.    


Dane kancelarii


Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Łazaj

Adres: 3 Maja 10/ 240-096 Katowice

Tel: 668 826 788

NIP: 627-24-40-503


Adres korespondencyjny


Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Łazaj

3 Maja 10/ 2

40-096 Katowice


LokalizacjaFormularz kontaktowy


 ______ __     __  ___       
 | ____| \ \    / / / _ \   /\  
 | |__   \ \ /\ / / | | | |  / \  
 | __|   \ \/ \/ /  | | | |  / /\ \ 
 | |     \ /\ /  | |_| | / ____ \ 
 |_|     \/ \/   \___/ /_/  \_\